Talent- og lederutvikling

 

Talent kull

XXL talenter med stolte ledere.

Hvorfor satse på talenter?

  • Beholde de beste medarbeiderne
  • Øke andel internrekruttering til lederstillinger
  • Bygge gode kulturbærere

Utvelgelse

Det skal være attraktivt å bli tatt ut som talent. Vi anbefaler derfor intern utlysning og intervjuer med kandidatene. Vi har erfaring med gruppeintervjuer for å skape konkurranse og engasjement. Hver talentgruppe bør være på 12 – 15 deltagere.

 Innhold i programmet

Talentreisen er en prosess hvor målet er å bidra til kandidatenes personlige utvikling.

IMG_6997

–>  4 – 6 samlinger over ett år

–>  Oppgaver mellom samlinger

–>  Prosjektarbeid i grupper

–>  Personlig utviklingsprosjekt

–>  Praksisperiode i lederstillinger

 

Vi legger stor vekt på personlig utvikling i lederrollen. Sentrale temaer er derfor selvinnsikt, coaching, personlig effektivitet, kommunikasjon, konflikthåndtering, motivasjon, situasjonsbestemt ledelse, endringsledelse, presentasjonsteknikk med mer.

Virksomheten definerer utviklingsprosjekter som deltagerne jobber sammen med i team over ett år. Resultatene presenteres for ledelsen.

 Avslutning

Programmet avsluttes med at deltagerne presenterer sin reise som talent for toppledelsen. Hvordan har de utviklet seg og hva har de oppnådd?

På siste dag er det festmiddag med utdeling av diplomer, taler og god stemning.

 Referanse

XXL logo

Vi har siden 2011 hatt ansvar for talentutvikling i XXL Sport & Villmark. Siden oppstart har vi startet over tretten grupper i Norge, Sverige og Finland. En stor andel har underveis blitt rekruttert til stillinger som varehussjefer, salgssjefer med mer.

 

Trykk her for å ta kontakt med oss!