Strategi og identitet

17 mai

 Tenk om alle gikk i samme tog?

17. mai står vi alle opp tidlig, tar på oss det peneste tøyet, samler familien og går i tog med hele byen. Alle sammen vet hvorfor vi feirer dagen.

Strategi og identitet

En strategiprosess handler om å sette en kurs og få alle med i samme retning. Når du går på jobb må du kjenne at det har en verdi og at alle ser sine bidrag som viktige for å nå fremtidige mål.

Ulike faser:

Strategiprosessen kan deles i tre faser.

  • Hva er Nå-situasjonen? –> Kartlegge organisasjon og marked
  • Hvor skal organisasjonen? –> Definere strategisk plattform som inneholder visjon, misjon, verdier, strategiske mål
  • Hvordan komme frem? –> Utarbeide konkrete mål, tiltak og sikre oppfølging og evaluering

Involvering

Alle må med! Suksessen avhenger at medarbeidere på alle nivåer forstår og identifiserer seg med strategien. Den skal inspirere og gi energi i alle ledd.

Vi er dyktige på å lede prosesser som veksler mellom involvering av ledere og ansatte.

Trykk her for å ta kontakt med oss!