Rekruttering

Marit Bjørnland

Marit Bjørnstad – leder av I Sarpsborg

Rekruttering

Vi er en solid og god partner i prosessen med å finne rett person på rett plass. Vår styrke ligger i evnen til å forstå og få frem kandidatens personlige potensial under prosessen.

Stegene i prosessen

  • Utarbeidelse av stillingsanalyse
  • Annonsering på ulike medier
  • Eventuelt søk
  • Registrere søkere
  • Screening intervju
  • Referanseintervju
  • Testing
  • Dybde intervju
  • Skriftlig innstilling til oppdragsgiver.

Gruppeintervjuer varehus

Når XXL åpner nye varehus i Norden er det ofte over 2 000 søkere. Vi har bidratt med innføring av gruppeintervjuer med opp til 40 søkere i sluttfasen. Gjennom ulike øvelser må søkerne utfordre seg selv og samarbeide i grupper for å løse ulike oppgaver. Metoden er effektiv og tidsbesparende. Samtidig ser vi nye sider av søkerne siden de ikke kjenner til programmet på forhånd.

Trykk her for å ta kontakt med oss!