Kompetanse

test

Er kompetanse ditt konkurransefortrinn?

Kompetansetest.no

Er kompetanse frivillig?

Kompetanse fremheves som kritisk suksessfaktor i de fleste virksomheter. Vi har utviklet et enkelt konsept for å styrke kompetansenivået:

  • Gjøre opplæringsmateriell enklere tilgjengelig
  • Teste kunnskap på nettet

Gjøre tilgjengelig – opplæringsportal:

Første bud er å gjøre opplæringsmateriell lettere tilgjengelig. Vi kan etablere en egen opplæringsportal hvor både organisasjon og leverandører kan legge ut aktuelt opplæringsmateriell.

Teste kunnskap:

Vi har utviklet en enkel test for å lage kompetansetester.

  • Enkel modul for å lage spørsmål med svaralternativer
  • Sette krav til bestått i prosent
  • Legge ut testknapp på portal eller sende invitasjon pr epost
  • Epost varsling til nærmeste leder når medarbeider har tatt test
  • Se statistikk over hvem som har bestått
  • Se statistikk over resultat pr spørsmål

Vi har svært gode resultater fra bl.a. varehandel og produktopplæring, hvor kjede og leverandører samarbeider om å øke kompetansenivået.

Trykk her og ta kontakt med oss!