Forankring

Visjon:             Å få frem det beste.

Misjon:            Vi tilrettelegger for at personer, team og organisasjoner oppdager og tar i bruk sine talenter og ressurser.

Verdier:           Ekte – Engasjert – Ansvarlig

 

Faglig forankring:

  • Erfaringslæring og Kolbs læringssirkel.
  • Konfluent pedagogikk og teorien om «å lære er å oppdage».
  • Fenomenologi
  • Relasjonskompetanse

 

Metode:

  • En læringsprosess hvor du trener – observerer – gir tilbakemelding og reflekterer.
  • En læringsprosess hvor du selv erfarer gjennom egne oppdagelser.
  • En helhetlig tilnærming hvor dine tanker, følelser og kropp er en del av læringsprosessen.
  • En helhetlig tilnærming hvor din kontekst er en del av læringsprosessen.